Easy Export

El mètode EASY EXPORT: diferenciació i avantatge competitiva

El nostre mètode per la Selecció de Mercats i de Socis és únic i el més ràpid i qualificat del mercat.

Únic: No hi ha cap mètode similar de selecció de mercats mitjançant els “market drivers”.

Ràpid: Un equip de professionals de la recerca obté la Selecció dels països en 4/6 setmanes i la identificació i selecció de socis en 8/10 setmanes. En un total de 12/16 setmanes l’empresa està llesta per començar a exportar.

Qualificat: Un equip de professionals de la recerca d’informació garanteixen la qualitat i homogeneïtat del resultat independentment del sector i de la zona geogràfica.
Eficient: Si comparem el seu cost amb la seva rapidesa en obtenir el ROI.

Garantia: Es farà un seguiment del soci triat per assegurar-nos que respon a les expectatives inicials

Servei Integral: EasyExport té establert un sistema de col·laboració en xarxa que li permet oferir tot tipus de servei addicional que pugui precisar l’empresa, fins i tot fora del àmbit estricta de la internacionalització.

Servei Global

EasyExport ofereix un estudi de viabilitat de l’empresa en exportació gratuït, la identificació dels millors mercats per exportar, la identificació i selecció del partner més convenient i un seguiment del desenvolupament de la activitat exportadora durant els primers mesos.

Més informació:

Es farà un diagnòstic per comprovar el nivell de preparació de l’empresa per a la seva internacionalització i s’analitzaran la competitivitat dels seus productes o serveis.

En primer lloc identificarem els factors -market drivers- que fan que un mercat pugui ser interessant per l’empresa tenint en compte el producte/ servei. Té més en compte el nínxol de mercat –segmentació- que les dades macroeconòmiques.

A continuació definirem una zona geogràfica (Europa o Orient Mig per exemple) i escollirem els 6 a 8 països més interessants en funció de dades bàsiques objectives i altres subjectives.

En funció dels “markets drivers” identificats obtindrem una selecció de països ordenats pel seu interès.

Una vegada tenim els països identificats, definim el perfil del soci que requerim.

Identifiquem uns 10-15 soci del perfil establert (llista llarga).

L’empresa filtra la llista llarga per arribar a uns 5-10 soci (llista curta) amb els qui contactar.

Contactem amb la llista curta per determinar el seu interès i acabem seleccionant 3 o 4 potencials socis. Definim una agenda perquè l’empresa s’entrevisti amb ells i en triï el més convenient.

Es farà un seguiment del soci triat per assegurar-nos que respon a les expectatives inicials.

Facilitarem a l’empresa qualsevol ajut addicional que pugui necessitar en altres àmbits relacionats (redacció del contracte de col·laboració amb el soci, negociació del contracte, traduccions, adequació pàgina web, seguiment, etc)

EasyExport té un contracte de col·laboració amb l’empresa BBInt, que és la responsable de fer la selecció del mercats i la identificació i selecció del soci. BBInt garanteix que el soci compleix les condicions establertes per l’empresa

  • Empreses entre 10 i 120 treballadors
  • Empreses manufactureres (o distribuïdores amb marca pròpia) de qualsevol sector
  • Empreses de Serveis

Jordi Sanahuja

El nostre mètode per la Selecció de Mercats i de Socis és únic i el més ràpid i qualificat del mercat.

El Director d’EasyExport, Jordi Sanahuja, té un perfil tècnic (Enginyer Industrial Superior), un M.B.A. i una postgrau en Relacions Internacionals de l’Empresa. Experiència de més de 15 anys en exportació de productes industrials i més de 25 anys en tot tipus de empreses Multinacionals i Pimes.

Scroll to Top