T-Biom

T-Biom

Startup que es dedica al Desenvolupament i Comercialització de dispositius autònoms pel tractament de l'apnea del son (CPAP).

Varem confeccionar un Pla d’Internacionalització que servis com a guia dels passos a fer en la internacionalització i la determinació del països amb més potencial, limitats a Europa Occidental. Aquest complet estudi té com objectiu donar confiança als possibles inversos de la startup mostrant de forma professional la capacitat d’expansió de l’empresa.

Veure més detalls al link http://www.yourairmony.com/

Scroll to Top