Ediciones Gráficas Rey

Ediciones Gráficas Rey

Ediciones Gráfica Rey S.L. del sector de Graficas, se dedica a la impresión digital, offset, tarjetas, folletos, catálogos, revistas, etc

Ediciones Gráficas Rey té una experiencia molt limitada en exportació. Ho ha fet de forma puntual però representa molt poc percentatge de les seves vendes totals. Varem confeccionar un Pla d’Internacionalització, començant per un diagnosi sobre la seva capacitat en competir en altres mercats i, com a punt central, establint els seus USP (Unic Selling Points1) que li donen un avantatge competitiva en el seu sector. A partir del diagnosi, varem determinar la zona geogràfica amb més potencial (Europa Occidental) i l’estudi en detall dels 7 països més rellevants de la zona escollida, incloent Espanya com a referent per comparar el seu potencial. Varem analitzar el potencial també de dos canals de venda: copisteries i editorials temàtics, buscant informació detallada del nombre de copisteries o editorials en cadascú dels països analitzats. Ara estem en la fase de buscar un partner en el país seleccionat en el sector de les copisteries.

Veure més detalls al link http://www.graficasrey.com/

Scroll to Top