Bitesun Protect

Bitesun Protect

Bitesun Protect és un producte compost principalment d'olis de plantes que impedeixen que el mosquit piqui. Està lliure de CFC i té una barrera protectora de UVA A i B i hidratació de la pell. En particular és útil per persones exposades al transmissor de mosquits tigres del Zika i / o mosquit Aedes aegypti que transmeten el dengue.

Varem confeccionar un Pla d’Internacionalització que servis com a guia dels passos a fer en la internacionalització i la determinació del països amb més potencial, limitats a Europa del Mediterrani. Una vegada determinat el país amb més potencial, estem en la 2ª fase d’identificació i selecció del partner més adient. 

 

Scroll to Top