Exportar

Per què exportar? Per esdevenir una empresa sostenible

  • Necessitat (en un món globalitzat no pots protegir-te en el teu mercat intern)
  • Aprenentatge (ve donat pel seguiment de la teva competència internacional)
  • Economia d’escala (produccions elevades)
  • Innovació (principalment de producte)
  • Competitivitat (conseqüència del aprenentatge i la innovació)
  • Estabilitat financera (distribució de riscos)
  • Posicionament en el mercat nacional (ajuda a enfocar millor el negoci)
  • Creixement (més mercats a més vendes)

La millor opció per crèixer

Les possibilitats que tenen les empreses per incrementar les seves vendes en temps difícils són:

Incrementar la seva oferta personalitzant productes.

Obrir nous mercats (Exportar).

Mitjançant altres canals de venda (Internet).

Innovant

Punts clau per tenir èxit en l’exportació

Escollir bé el Consultor Especialitzat que ajudi a definir i determinar els següents punts clau:

1- Estructura Interna adequada.

2- Escollir bé el conjunt producte/ mercat més adient per exportar.

3- Selecciona i escollir correctament el partner.

4- Fer un bon seguiment.

Sense definir
Scroll to Top